Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

 
  Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół         Janów Lubelski  
 
O PROJEKCIE
HARMONOGRAMY
ZAJĘĆ
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
KONSULTACJE
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GALERIA
PLIKI DO
POBRANIA
STRONA SZKOŁY
UNIWERSYTET
RZESZOWSKI

„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: III – Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie: 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie: 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia

Projekt realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie

Czas trwania projektu: od 2009.12.31 – 2013.09.30

Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest adresowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowe, Technikum) zlokalizowanych na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

Uzasadnienie:

Projekt powstał w odpowiedzi na istnienie następujących problemów:

  1. Obniżający się poziom wiedzy i umiejętności uczniów z matematyki, którego główną przyczyną jest zmniejszenie liczby godzin z matematyki w cyklu kształcenia.
  2. Znikoma liczba szkolnych kółek zajęć wyrównawczych matematyki.
  3. Niewielkie wsparcie merytoryczne dla uczniów uzdolnionych matematycznie, wynikające m.in. z zaniku kontaktu nauczycieli i uczniów z ośrodkami akademickimi
  4. Zanik kółek zainteresowań z matematyki

Główne założenie projektu:

Podniesienie kompetencji matematycznych 6100 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim, małopolskim i lubelskim w okresie 09.2010-08.2013.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki 3900 uczniów posiadających luki kompetencyjne w tym zakresie
  2. Reaktywowanie lub wzmacnianie około 99 szkolnych kółek zajęć wyrównawczych.
  3. Rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki minimum 2200 uczniów uzdolnionych matematycznie.
  4. Reaktywowanie lub wzmocnieniem około 78 szkolnych kółek zainteresowań we współpracy ze szkołami wyższymi realizującymi projekt

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą uczniowie rozpoczynający naukę w kl. I w szkołach ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowe, Technikum) w roku szkolnym 2010/11 zlokalizowanych na terenach woj. podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Wsparciem objętych zostanie około 6750 uczniów pochodzących z 177 szkół, którzy będą mieli możliwość podniesienia poziomu wiedzy z matematyki (dla uczniów słabych), jak również rozszerzenia wiedzy z zakresu matematyki (dla uczniów zdolnych). W każdym z trzech województw zostanie wybranych po 30 szkół do zajęć wyrównawczych i po 30 szkół do zajęć rozszerzających z zakresu matematyki. Dana szkoła może otrzymać wsparcie zarówno w zakresie zajęć wyrównawczych jak i rozszerzających. W zależności od potrzeb w szkole utworzonych zostanie od 2 do 4 grup 15 osobowych do zajęć wyrównawczych lub 2 grupy 15 osobowe do zajęć rozszerzających. Łączna liczba grup będzie wynosiła 450.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do klasy trzeciej).

 
     
  Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Administrator: mgr inż. Michał Łukasz